Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zgromadzenia 2017

 

PDFuchwała nr XII.42.2017.pdf (2,45MB)

- w sprawie wyrażenia woli wystąpienia z postulatem dotyczącym wprowadzenia regulacji prawnej w ustawie o samorządzie gminnym przewidującej możliwość wypłaty wynagrodzeń nieetatowym członkom zarządu i członkom zgromadzenia związku komunalnego

PDFuchwała nr XII.41.2017.pdf (3,87MB)

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2018-2021

PDFuchwała nr XII.40.2017.pdf (2,31MB)

- w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2018

PDFuchwała nr XI.39.2017.pdf (206,13KB)

- w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Związku

PDFuchwała nr XI.38.2017.pdf (216,18KB)

- w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

PDFuchwała nr XI.37.2017.pdf (211,70KB)

- w sprawie odwołania członka Zarządu Związku

PDFuchwała nr XI.36.2017.pdf (267,34KB)

- w sprawie ustalenia miesiecznego wynagrodzenia członków Zarządu niebędących wójtami (burmistrzami)

PDFuchwała nr XI.35.2017.pdf (298,88KB)

- w sprawie ustalenia stanu zatrudnienia w biurze Związku Gmin "PROKADO"

PDFuchwała nr X.34.2017.pdf (3,72MB)

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2017-2020

PDFuchwała nr X.33.2017.pdf (1,15MB)

- w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2017

PDFuchwała nr X.32.2017.pdf (305,13KB)

- w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Dąbrowie

PDFuchwała nr X.31.2017.pdf (322,38KB)

- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "PROKADO" z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

PDFuchwała nr X.30.2017.pdf (326,41KB)

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2016 rok

PDFuchwała nr IX.29.2017.pdf (708,41KB)

- w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin "PROKADO"

PDFuchwała nr IX.28.2017.pdf (524,46KB)

- w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej