Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zgromadzenia 2019

PDFuchwała nr V.20.2019.pdf (3,41MB)

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2020-2023

PDFuchwała nr V.19.2019.pdf (2,26MB)

- w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2020

PDFuchwała nr V.18.2019.pdf (236,96KB)

- w sprawie ustalenia ceny wody

PDFuchwała nr V.17.2019.pdf (594,26KB)

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku na 2020 rok

PDFuchwała nr III.16.2019.pdf (3,74MB)

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2019-2022

PDFuchwała nr III.15.2019.pdf (1,50MB)

- w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2019

PDFuchwała nr III.14.2019.pdf (305,09KB)

- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "PROKADO" w tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

PDFuchwała nr III.13.2019.pdf (307,24KB)

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Zwiazku za 2018 rok

PDFuchwała II.12.2019.pdf (328,71KB)

- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin "PROKADO"

PDFuchwała II.11.2019.pdf (3,89MB)

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2019-2022

PDFuchwała II.10.2019.pdf (2,18MB)

- w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2019

PDFuchwała II.9.2019.pdf (598,31KB)

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku na 2019 rok

PDFuchwała I.8.2019.pdf (310,11KB)

- w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu działania

PDFuchwała I.7.2019.pdf (277,63KB)

- w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "PROKADO" z siedzibą w Prószkowie

PDFuchwała I.6.2019.pdf (274,87KB)

- w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin "PROKADO"

PDFuchwała I.5.2019.pdf (280,07KB)

- w sparwie ustalenia liczby członków Zarzadu Związku Gmin "PROKADO" z siedzibą w Prószkowie

PDFuchwała I.4.2019.pdf (272,98KB)

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "PROKADO" z siedzibą w Prószkowie

PDFuchwała I.3.2019.pdf (279,90KB)

- w sprawie wyboru Zastepcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" z siedzibą w Prószkowie

PDFuchwała I.2.2019.pdf (263,42KB)

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

PDFuchwała I.1.2019.pdf (257,45KB)

- w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej