Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VI Zgromadzenie Związku Gmin z dnia 29.06.2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-06-29 o godz. 14:06:27, a zakończono o godz. 15:21:39 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Krzysztof Cebula
 2. Sławomir Augustyniak
 3. Adam Kasperek
 4. Gerard Cebula
 5. Leonard Pietruszka
 6. Henryk Wodausz
 7. Andrzej Malinowski
 8. Andrzej Kasiura
 9. Werner Koppe
 10. Georg Gonschior
 11. Karol Gregulec


1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie quorum. (14:06:00)


2. Przyjęcie porządku obrad. (14:07:00)

Przyjęcie porządku obrad (14:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Adam Kasperek, Werner Koppe, Andrzej Kasiura, Karol Gregulec, Leonard Pietruszka, Krzysztof Cebula, Gerard Cebula, Georg Gonschior, Henryk Wodausz, Andrzej Malinowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Sławomir Augustyniak


3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia. (14:12:00)

Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia (14:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Karol Gregulec, Adam Kasperek, Leonard Pietruszka, Andrzej Kasiura, Andrzej Malinowski, Krzysztof Cebula, Georg Gonschior, Gerard Cebula, Werner Koppe, Henryk Wodausz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Sławomir Augustyniak


4. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy sesjami. (14:14:00)

Nastąpiła zmiana quorum (14:22:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Katarzyna Gołębiowska-Jarek


5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Związku Gmin "PROKADO" za 2019 rok. (14:23:00)


6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Związku za rok 2019: (14:31:00)

       a. omówienie wykonania budżetu za rok 2019, (14:31:00)

       b. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok. (14:37:00)


7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Związku. (14:43:00)


8. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku. (14:45:00)


9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku. (14:49:00)


10. Podjęcie uchwał w sprawach: (14:54:00)

       a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2019 rok; (14:54:00)

zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2019 rok; (14:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Karol Gregulec, Adam Kasperek, Leonard Pietruszka, Andrzej Malinowski, Werner Koppe, Georg Gonschior, Sławomir Augustyniak, Gerard Cebula, Andrzej Kasiura, Henryk Wodausz, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Krzysztof Cebula

       b. udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok; (14:56:00)

udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (14:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Karol Gregulec, Andrzej Malinowski, Adam Kasperek, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Gerard Cebula, Sławomir Augustyniak, Georg Gonschior, Leonard Pietruszka, Werner Koppe, Henryk Wodausz, Andrzej Kasiura, Krzysztof Cebula

       c. zmian w budżecie Związku Gmin "PROKADO" na rok 2020; (14:58:00)

zmiany w budżecie Związku Gmin "PROKADO" na rok 2020 (15:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Karol Gregulec, Adam Kasperek, Andrzej Malinowski, Leonard Pietruszka, Werner Koppe, Georg Gonschior, Henryk Wodausz, Krzysztof Cebula, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Sławomir Augustyniak, Andrzej Kasiura, Gerard Cebula

       d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2020-2023. (15:02:00)

zmiana wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2020-2023 (15:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Karol Gregulec, Sławomir Augustyniak, Krzysztof Cebula, Andrzej Malinowski, Adam Kasperek, Werner Koppe, Gerard Cebula, Georg Gonschior, Leonard Pietruszka, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Henryk Wodausz, Andrzej Kasiura


11. Wolne wnioski i zapytania. (15:04:00)


12. Zakończenie obrad. (15:21:00)


Zakończono sesję (15:21:39)