Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VIII Zgromadzenie z dnia 16.12.2020 roku

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2020-12-16 o godz. 12:04:06, a zakończono o godz. 12:52:58 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:

 1. Krzysztof Cebula
 2. Sławomir Augustyniak
 3. Adam Kasperek
 4. Gerard Cebula
 5. Leonard Pietruszka
 6. Henryk Wodausz
 7. Andrzej Malinowski
 8. Andrzej Kasiura
 9. Georg Gonschior
 10. Karol Gregulec

1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie quorum. (12:04:00)

2. Przyjęcie porządku obrad. (12:04:00)

przyjęcie porządku obrad (12:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Karol Gregulec, Andrzej Kasiura, Adam Kasperek, Krzysztof Cebula, Sławomir Augustyniak, Henryk Wodausz, Andrzej Malinowski, Leonard Pietruszka, Gerard Cebula, Georg Gonschior
 • BRAK GŁOSU(1):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek

3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (12:06:00)

powołanie Komisji Skrutacyjnej (12:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Andrzej Malinowski, Adam Kasperek, Sławomir Augustyniak, Henryk Wodausz, Krzysztof Cebula, Leonard Pietruszka, Karol Gregulec, Gerard Cebula, Andrzej Kasiura, Georg Gonschior
 • BRAK GŁOSU(1):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek

4. Wybór członka Zarządu Związku. (12:09:00)

Głosowanie tajne: wybór członka Zarządu Związku (12:13:00)

Wyniki:

 • ZA (10):
 • BRAK GŁOSU(1):

przyjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Związku (12:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Karol Gregulec, Adam Kasperek, Andrzej Kasiura, Andrzej Malinowski, Krzysztof Cebula, Gerard Cebula, Leonard Pietruszka, Henryk Wodausz, Georg Gonschior, Sławomir Augustyniak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia. (12:17:00)

przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia (12:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Adam Kasperek, Leonard Pietruszka, Andrzej Malinowski, Karol Gregulec, Henryk Wodausz, Sławomir Augustyniak, Andrzej Kasiura, Georg Gonschior, Gerard Cebula, Krzysztof Cebula
 • BRAK GŁOSU(1):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy Zgromadzeniami. (12:19:00)

7. Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach: (12:20:00)

a. zmiany uchwały nr I/6/2019 w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin "PROKADO", (12:20:00)

w sprawie zmiany uchwały nr I/6/2019 w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin "PROKADO" (12:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Adam Kasperek, Karol Gregulec, Sławomir Augustyniak, Gerard Cebula, Georg Gonschior, Krzysztof Cebula, Andrzej Malinowski, Andrzej Kasiura, Leonard Pietruszka, Henryk Wodausz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek

b. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok; (12:22:00)

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok (12:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Karol Gregulec, Andrzej Malinowski, Georg Gonschior, Leonard Pietruszka, Adam Kasperek, Gerard Cebula, Sławomir Augustyniak, Andrzej Kasiura, Henryk Wodausz, Krzysztof Cebula
 • BRAK GŁOSU(1):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek

c. uchwały budżetowej Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie na rok 2021; (12:26:00)

w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2021 (12:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Andrzej Kasiura, Sławomir Augustyniak, Adam Kasperek, Leonard Pietruszka, Gerard Cebula, Andrzej Malinowski, Georg Gonschior, Henryk Wodausz, Karol Gregulec, Krzysztof Cebula
 • BRAK GŁOSU(1):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek

d. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „PROKADO” na lata 2021–2024. (12:43:00)

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2021-2024 (12:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Karol Gregulec, Gerard Cebula, Andrzej Malinowski, Krzysztof Cebula, Sławomir Augustyniak, Adam Kasperek, Henryk Wodausz, Leonard Pietruszka, Andrzej Kasiura, Georg Gonschior
 • BRAK GŁOSU(1):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek

8. Wolne wnioski i zapytania. (12:50:00)

9. Zakończenie obrad. (12:51:00)