Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

X Zgromadzenie Związku Gmin

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2021-06-29 o godz. 12:10:01, a zakończono o godz. 13:09:52 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Krzysztof Cebula
 2. Sławomir Augustyniak
 3. Adam Kasperek
 4. Gerard Cebula
 5. Leonard Pietruszka
 6. Henryk Wodausz
 7. Andrzej Malinowski
 8. Andrzej Kasiura
 9. Georg Gonschior
 10. Karol Gregulec
 11. Tomasz Linek

1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie quorum. (12:10:00)

2. Przyjęcie porządku obrad. (12:11:00)

Przyjęcie porządku obrad (12:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Karol Gregulec, Adam Kasperek, Andrzej Kasiura, Sławomir Augustyniak, Leonard Pietruszka, Henryk Wodausz, Gerard Cebula, Georg Gonschior, Krzysztof Cebula, Tomasz Linek, Andrzej Malinowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia. (12:13:00)

Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia (12:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Gerard Cebula, Sławomir Augustyniak, Adam Kasperek, Krzysztof Cebula, Karol Gregulec, Leonard Pietruszka, Georg Gonschior, Tomasz Linek, Henryk Wodausz, Andrzej Malinowski, Andrzej Kasiura
 • BRAK GŁOSU(1):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy sesjami. (12:14:00)

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Związku Gmin "PROKADO" za 2020 rok. (12:16:00)

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Związku za rok 2020: (12:17:00)

a. omówienie wykonania budżetu za rok 2020, (12:17:00)

b. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok. (12:18:00)

Nastąpiła zmiana quorum (12:23:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Katarzyna Gołębiowska-Jarek
 

7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Związku. (12:24:00)

8. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku. (12:25:00)

9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku. (12:29:00)

10. Podjęcie uchwał w sprawach: (12:33:00)

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2020 rok, (12:33:00)

zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2020 rok; (12:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Cebula, Adam Kasperek, Georg Gonschior, Tomasz Linek, Andrzej Malinowski, Henryk Wodausz, Andrzej Kasiura, Gerard Cebula, Sławomir Augustyniak, Karol Gregulec, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Leonard Pietruszka

b. udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. (12:37:00)

udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok (12:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Karol Gregulec, Adam Kasperek, Tomasz Linek, Gerard Cebula, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Andrzej Malinowski, Andrzej Kasiura, Sławomir Augustyniak, Georg Gonschior, Leonard Pietruszka, Krzysztof Cebula, Henryk Wodausz

11. Wolne wnioski i zapytania. (12:40:00)

12. Zakończenie obrad. (13:09:00)