Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XI Zgromadzenie Związku Gmin

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2021-09-27 o godz. 12:03:11, a zakończono o godz. 12:40:10 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Krzysztof Cebula
 2. Sławomir Augustyniak
 3. Adam Kasperek
 4. Gerard Cebula
 5. Leonard Pietruszka
 6. Henryk Wodausz
 7. Andrzej Malinowski
 8. Andrzej Kasiura
 9. Georg Gonschior
 10. Karol Gregulec
 11. Tomasz Linek

1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie quorum. (12:03:00)

2. Przyjęcie porządku obrad. (12:04:00)

Przyjęcie porządku obrad (12:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Karol Gregulec, Adam Kasperek, Sławomir Augustyniak, Georg Gonschior, Henryk Wodausz, Tomasz Linek, Andrzej Malinowski, Krzysztof Cebula, Leonard Pietruszka, Andrzej Kasiura
 • BRAK GŁOSU(2):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Gerard Cebula

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia. (12:06:00)

Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia (12:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Adam Kasperek, Andrzej Malinowski, Sławomir Augustyniak, Tomasz Linek, Leonard Pietruszka, Karol Gregulec, Henryk Wodausz, Krzysztof Cebula, Gerard Cebula, Andrzej Kasiura, Georg Gonschior
 • BRAK GŁOSU(1):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy Zgromadzeniami. (12:08:00)

5. Przedstawienie wyników sprzedaży wody za I półrocze 2021 roku. (12:09:00)

Nastąpiła zmiana quorum (12:13:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Katarzyna Gołębiowska-Jarek
 

6. Przedstawienie: (12:13:00)

a. informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za pierwsze półrocze 2021 roku (12:13:00)

b. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. (12:22:00)

7. Wolne wnioski i zapytania. (12:22:00)

8. Zakończenie obrad. (12:40:00)