Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XII Zgromadzenie Związku Gmin PROKADO z dnia 17.12.2021 roku

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2021-12-17 o godz. 11:06:51, a zakończono o godz. 12:23:49 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:

 1. Krzysztof Cebula
 2. Sławomir Augustyniak
 3. Adam Kasperek
 4. Leonard Pietruszka
 5. Henryk Wodausz
 6. Andrzej Malinowski
 7. Andrzej Kasiura
 8. Georg Gonschior
 9. Karol Gregulec
 10. Tomasz Linek

1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie quorum. (11:06:00)

2. Przyjęcie porządku obrad. (11:07:00)

przyjęcie porządku obrad (11:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Karol Gregulec, Adam Kasperek, Andrzej Malinowski, Sławomir Augustyniak, Georg Gonschior, Andrzej Kasiura, Tomasz Linek, Henryk Wodausz, Leonard Pietruszka, Krzysztof Cebula
 • BRAK GŁOSU(2):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Gerard Cebula

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia. (11:09:00)

przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia (11:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Adam Kasperek, Leonard Pietruszka, Sławomir Augustyniak, Andrzej Malinowski, Tomasz Linek, Krzysztof Cebula, Karol Gregulec, Andrzej Kasiura, Henryk Wodausz, Georg Gonschior
 • BRAK GŁOSU(2):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Gerard Cebula

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy Zgromadzeniami. (11:10:00)

5. Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach: (11:11:00)

a. ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin "PROKADO", (11:11:00)

Nastąpiła zmiana quorum (11:12:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 11

Do sesji dołączyli radni:

 1. Gerard Cebula
 

Nastąpiła zmiana quorum (11:13:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Katarzyna Gołębiowska-Jarek
 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin PROKADO (11:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Karol Gregulec, Leonard Pietruszka, Adam Kasperek, Andrzej Malinowski, Georg Gonschior, Henryk Wodausz, Andrzej Kasiura, Tomasz Linek, Sławomir Augustyniak, Krzysztof Cebula, Gerard Cebula
 • BRAK GŁOSU(1):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek

b. ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku i członków Zarządu niebędących wójtami (burmistrzami); (11:21:00)

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku i członków Zarządu niebędących wójtami (burmistrzami) (11:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Karol Gregulec, Andrzej Kasiura, Tomasz Linek, Sławomir Augustyniak, Henryk Wodausz, Andrzej Malinowski, Leonard Pietruszka, Georg Gonschior, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Adam Kasperek, Gerard Cebula, Krzysztof Cebula

c. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok; (11:26:00)

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok (11:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Adam Kasperek, Andrzej Kasiura, Sławomir Augustyniak, Georg Gonschior, Henryk Wodausz, Leonard Pietruszka, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Karol Gregulec, Tomasz Linek, Andrzej Malinowski, Krzysztof Cebula, Gerard Cebula

d. uchwały budżetowej Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie na rok 2022; (11:30:00)

w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2022 (11:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Karol Gregulec, Adam Kasperek, Georg Gonschior, Andrzej Kasiura, Henryk Wodausz, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Sławomir Augustyniak, Andrzej Malinowski, Tomasz Linek, Gerard Cebula, Krzysztof Cebula, Leonard Pietruszka

e. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „PROKADO” na lata 2022–2025. (11:56:00)

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2022-2025 (12:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Karol Gregulec, Tomasz Linek, Adam Kasperek, Sławomir Augustyniak, Leonard Pietruszka, Andrzej Kasiura, Andrzej Malinowski, Georg Gonschior, Krzysztof Cebula, Henryk Wodausz, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Gerard Cebula

6. Wolne wnioski i zapytania. (12:05:00)

7. Zakończenie obrad. (12:23:00)