Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zgromadzenia 2022

 

PDFuchwała nr XIV.61.2022.pdf (3,72MB)

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „PROKADO” na lata 2023–2026

PDFuchwała nr XIV.60.2022.pdf (785,98KB)

- w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie na rok 2023

PDFuchwała nr XIV.59.2022.pdf (326,19KB)

- w sprawie w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

PDFuchwała nr XIV.58.2022.pdf (3,61MB)

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „PROKADO” na lata 2022–2025

PDFuchwała nr XIV.57.2022.pdf (402,00KB)

- w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie na rok 2022

PDFuchwała nr XIV.56.2022.pdf (235,75KB)

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

PDFuchwała nr XIII.55.2022.pdf (164,31KB)

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

PDFuchwała nr XIII.54.2022.pdf (1,29MB)

- sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2022-2025

PDFuchwała nr XIII.53.2022.pdf (252,58KB)

- w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2022

PDFuchwała nr XIII.52.2022.pdf (165,59KB)

- w sprawie zmiany uchwały nr I/8/2019 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu działania

PDFuchwała nr XIII.51.2022.pdf (174,25KB)

- w sprawie zmiany uchwały nr I/6/2019 w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin „PROKADO”

PDFuchwała nr XIII.50.2022.pdf (159,75KB)

- w sprawie wyboru członka Zarządu Związku 

PDFuchwała nr XIII.49.2022.pdf (164,58KB)

-w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

PDFuchwała nr XII.48.2022.pdf (4,39MB)

- sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2022-2025

PDFuchwała nr XII.47.2022.pdf (525,85KB)

- w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2022

PDFuchwała nr XII.46.2022.pdf (160,78KB)

- w sprawie ustalenia ceny wody

PDFuchwała nr XII.45.2022.pdf (163,37KB)

- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin „PROKADO” z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

PDFuchwała nr XII.44.2022.pdf (162,89KB)

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2021 rok

PDFuchwała nr XI.43.2022.pdf (3,26MB)

- sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2022-2025

PDFuchwała nr XI.42.2022.pdf (1,55MB)

- w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2022

PDFuchwała nr XI.41.2022.pdf (432,36KB)

- w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku  i członków Zarządu niebędących wójtami (burmistrzami)

PDFuchwała nr XI.40.2022.pdf (383,19KB)

 -w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin „PROKADO”