Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XIV Zgromadzenie Związku Gmin

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2022-06-22 o godz. 11:03:20, a zakończono o godz. 11:57:01 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków:

 1. Krzysztof Cebula
 2. Sławomir Augustyniak
 3. Adam Kasperek
 4. Gerard Cebula
 5. Leonard Pietruszka
 6. Henryk Wodausz
 7. Andrzej Kasiura
 8. Karol Gregulec

1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie quorum. (11:03:00)

2. Przyjęcie porządku obrad. (11:04:00)

Przyjęcie porządku obrad (11:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Sławomir Augustyniak, Gerard Cebula, Adam Kasperek, Karol Gregulec, Krzysztof Cebula, Andrzej Kasiura, Henryk Wodausz, Leonard Pietruszka
 • BRAK GŁOSU(4):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Andrzej Malinowski, Georg Gonschior, Tomasz Linek

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia. (11:06:00)

Nastąpiła zmiana quorum (11:07:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 9

Do sesji dołączyli radni:

 1. Katarzyna Gołębiowska-Jarek
 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia (11:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Adam Kasperek, Krzysztof Cebula, Henryk Wodausz, Karol Gregulec, Leonard Pietruszka, Andrzej Kasiura, Sławomir Augustyniak, Gerard Cebula
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Malinowski, Georg Gonschior, Tomasz Linek

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy sesjami. (11:08:00)

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Związku Gmin "PROKADO" za 2021 rok. (11:11:00)

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Związku za rok 2021: (11:12:00)

a. omówienie wykonania budżetu za rok 2021, (11:12:00)

b. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wykonania budżetu za 2021 rok. (11:13:00)

7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Związku. (11:19:00)

8. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku. (11:20:00)

9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku. (11:24:00)

10. Podjęcie uchwał w sprawach: (11:28:00)

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2021 rok, (11:28:00)

zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2021 rok; (11:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Karol Gregulec, Leonard Pietruszka, Andrzej Kasiura, Adam Kasperek, Henryk Wodausz, Sławomir Augustyniak, Krzysztof Cebula, Gerard Cebula, Katarzyna Gołębiowska-Jarek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Malinowski, Georg Gonschior, Tomasz Linek

b. udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. (11:30:00)

udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok (11:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Adam Kasperek, Leonard Pietruszka, Sławomir Augustyniak, Krzysztof Cebula, Gerard Cebula, Henryk Wodausz, Andrzej Kasiura, Karol Gregulec
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Malinowski, Georg Gonschior, Tomasz Linek

c. ustalenia ceny wody (11:32:00)

ustalenia ceny wody (11:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Karol Gregulec, Leonard Pietruszka, Adam Kasperek, Gerard Cebula, Sławomir Augustyniak, Henryk Wodausz, Andrzej Kasiura, Krzysztof Cebula, Katarzyna Gołębiowska-Jarek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Malinowski, Georg Gonschior, Tomasz Linek

d. zmian w budżecie Związku Gmin "PROKADO" na rok 2022 (11:40:00)

zmian w budżecie Związku Gmin "PROKADO" na rok 2022 (11:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Leonard Pietruszka, Adam Kasperek, Gerard Cebula, Henryk Wodausz, Sławomir Augustyniak, Andrzej Kasiura, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Karol Gregulec, Krzysztof Cebula
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Malinowski, Georg Gonschior, Tomasz Linek

e. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2022-2025 (11:43:00)

zmian wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2022-2025 (11:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Adam Kasperek, Leonard Pietruszka, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Gerard Cebula, Henryk Wodausz, Andrzej Kasiura, Sławomir Augustyniak, Krzysztof Cebula, Karol Gregulec
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Malinowski, Georg Gonschior, Tomasz Linek

11. Wolne wnioski i zapytania. (11:46:00)

12. Zakończenie obrad. (11:56:00)