Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XIII Zgromadzenie Związku

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2022-02-03 o godz. 13:00:36, a zakończono o godz. 13:32:24 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków:

 1. Krzysztof Cebula
 2. Sławomir Augustyniak
 3. Adam Kasperek
 4. Gerard Cebula
 5. Henryk Wodausz
 6. Andrzej Malinowski
 7. Andrzej Kasiura
 8. Georg Gonschior

1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie quorum. (13:00:00)

2. Przyjęcie porządku obrad. (13:02:00)

przyjęcie porządku obrad (13:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (6):
  Sławomir Augustyniak, Andrzej Malinowski, Henryk Wodausz, Andrzej Kasiura, Adam Kasperek, Krzysztof Cebula
 • BRAK GŁOSU(6):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Gerard Cebula, Leonard Pietruszka, Georg Gonschior, Karol Gregulec, Tomasz Linek

Nastąpiła zmiana quorum (13:03:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 11

Do sesji dołączyli radni:

 1. Leonard Pietruszka
 2. Karol Gregulec
 3. Tomasz Linek
 

przyjęcie porządku obrad (13:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Karol Gregulec, Krzysztof Cebula, Tomasz Linek, Leonard Pietruszka, Gerard Cebula, Adam Kasperek, Sławomir Augustyniak, Andrzej Malinowski, Georg Gonschior, Henryk Wodausz, Andrzej Kasiura
 • BRAK GŁOSU(1):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia. (13:04:00)

przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia (13:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Andrzej Kasiura, Tomasz Linek, Adam Kasperek, Andrzej Malinowski, Leonard Pietruszka, Gerard Cebula, Sławomir Augustyniak, Karol Gregulec, Henryk Wodausz, Georg Gonschior, Krzysztof Cebula
 • BRAK GŁOSU(1):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy Zgromadzeniami. (13:05:00)

5. Przyjęcie i przedstawienie uchwał w sprawach: (13:14:00)

a. ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin "PROKADO" (13:14:00)

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin "PROKADO" (13:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Adam Kasperek, Karol Gregulec, Leonard Pietruszka, Sławomir Augustyniak, Andrzej Malinowski, Georg Gonschior, Tomasz Linek, Andrzej Kasiura, Gerard Cebula, Henryk Wodausz, Krzysztof Cebula
 • BRAK GŁOSU(1):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek

b. ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku i członków Zarządu niebędących wójtami (burmistrzami) (13:18:00)

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku i członków Zarządu niebędących wójtami (burmistrzami) (13:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Leonard Pietruszka, Krzysztof Cebula, Georg Gonschior, Tomasz Linek, Henryk Wodausz, Adam Kasperek, Andrzej Kasiura, Gerard Cebula, Sławomir Augustyniak, Andrzej Malinowski, Karol Gregulec
 • BRAK GŁOSU(1):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek

c. zmian w budżecie Związku Gmin "PROKADO" na rok 2022 (13:20:00)

w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "PROKADO" na rok 2022 (13:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Adam Kasperek, Andrzej Malinowski, Tomasz Linek, Leonard Pietruszka, Henryk Wodausz, Karol Gregulec, Sławomir Augustyniak, Gerard Cebula, Georg Gonschior, Andrzej Kasiura, Krzysztof Cebula
 • BRAK GŁOSU(1):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek

d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2022-2025. (13:26:00)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2022-2025 (13:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Karol Gregulec, Leonard Pietruszka, Tomasz Linek, Krzysztof Cebula, Adam Kasperek, Sławomir Augustyniak, Andrzej Malinowski, Henryk Wodausz, Gerard Cebula, Georg Gonschior, Andrzej Kasiura
 • BRAK GŁOSU(1):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek

6. Wolne wnioski i zapytania. (13:29:00)

7. Zakończenie obrad. (13:32:00)