Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XV Zgromadzenie Związku Gmin

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2022-09-26 o godz. 12:00:39, a zakończono o godz. 13:01:04 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków:

 1. Krzysztof Cebula
 2. Sławomir Augustyniak
 3. Adam Kasperek
 4. Gerard Cebula
 5. Henryk Wodausz
 6. Andrzej Malinowski
 7. Andrzej Kasiura
 8. Mariusz Konopa

1. Przyjęcie porządku obrad. (12:00:00)

Nastąpiła zmiana quorum (12:00:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 9

Do sesji dołączyli radni:

 1. Leonard Pietruszka
 

Przyjęcie porządku obrad (12:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Adam Kasperek, Leonard Pietruszka, Andrzej Malinowski, Henryk Wodausz, Gerard Cebula, Mariusz Konopa, Andrzej Kasiura, Krzysztof Cebula, Sławomir Augustyniak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Karol Gregulec, Tomasz Linek

2. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie quorum. (12:03:00)

3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. (12:03:00)

powołanie Komisji Skrutacyjnej (12:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Leonard Pietruszka, Andrzej Malinowski, Sławomir Augustyniak, Mariusz Konopa, Andrzej Kasiura, Henryk Wodausz, Adam Kasperek, Krzysztof Cebula, Gerard Cebula
 • BRAK GŁOSU(3):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Karol Gregulec, Tomasz Linek

4. Wybór członka Zarządu Związku. (12:07:00)

Nastąpiła zmiana quorum (12:11:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 10

Do sesji dołączyli radni:

 1. Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Głosowanie tajne: wybór członka Zarządu Związku

Wyniki:

 • ZA (10):
 • PRZECIW (0)
 • WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

przyjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu (12:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Leonard Pietruszka, Adam Kasperek, Andrzej Malinowski, Krzysztof Cebula, Gerard Cebula, Henryk Wodausz, Mariusz Konopa, Sławomir Augustyniak, Andrzej Kasiura
 • BRAK GŁOSU(3):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Karol Gregulec, Tomasz Linek

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia. (12:20:00)

Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia (12:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Sławomir Augustyniak, Adam Kasperek, Henryk Wodausz, Andrzej Kasiura, Andrzej Malinowski, Mariusz Konopa, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Gerard Cebula, Leonard Pietruszka, Krzysztof Cebula
 • BRAK GŁOSU(2):
  Karol Gregulec, Tomasz Linek

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy Zgromadzeniami. (12:21:00)

7. Przedstawienie wyników sprzedaży wody za I półrocze 2022 roku. (12:23:00)

8. Przedstawienie: (12:30:00)

a. informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za pierwsze półrocze 2022 roku (12:30:00)

b. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. (12:33:00)

Nastąpiła zmiana quorum (12:34:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 9

Sesję opuścili radni:

 1. Andrzej Kasiura
 

9. Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach: (12:41:00)

a. zmiany uchwały nr I/6/2019 w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin "PROKADO; (12:41:00)

w sprawie zmiany uchwały nr I/6/2019 w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin „PROKADO” (12:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Adam Kasperek, Mariusz Konopa, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Gerard Cebula, Henryk Wodausz, Sławomir Augustyniak, Andrzej Malinowski, Leonard Pietruszka, Krzysztof Cebula
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kasiura, Karol Gregulec, Tomasz Linek

b. zmiany uchwały nr I/8/2019 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu działania (12:44:00)

w sprawie zmiany uchwały nr I/8/2019 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu działania (12:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Adam Kasperek, Henryk Wodausz, Andrzej Malinowski, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Sławomir Augustyniak, Leonard Pietruszka, Krzysztof Cebula, Gerard Cebula
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Mariusz Konopa
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kasiura, Karol Gregulec, Tomasz Linek

c. zmian w budżecie Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie na rok 2022; (12:48:00)

w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie na rok 2022 (12:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Adam Kasperek, Leonard Pietruszka, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Andrzej Malinowski, Henryk Wodausz, Krzysztof Cebula, Mariusz Konopa, Gerard Cebula, Sławomir Augustyniak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kasiura, Karol Gregulec, Tomasz Linek

d. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „PROKADO” na lata 2022–2025. (12:53:00)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „PROKADO” na lata 2022–2025 (12:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Krzysztof Cebula, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Adam Kasperek, Leonard Pietruszka, Mariusz Konopa, Sławomir Augustyniak, Andrzej Malinowski, Henryk Wodausz, Gerard Cebula
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kasiura, Karol Gregulec, Tomasz Linek

e. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości; (12:55:00)

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (12:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Adam Kasperek, Leonard Pietruszka, Krzysztof Cebula, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Gerard Cebula, Henryk Wodausz, Mariusz Konopa, Sławomir Augustyniak, Andrzej Malinowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kasiura, Karol Gregulec, Tomasz Linek

10. Wolne wnioski i zapytania. (12:59:00)

11. Zakończenie obrad. (13:00:00)