Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XVI Zgromadzenie Związku Gmin PROKADO z dnia 12.12.2022 roku

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2022-12-12 o godz. 12:12:52, a zakończono o godz. 12:51:57 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków:

 1. Krzysztof Cebula
 2. Sławomir Augustyniak
 3. Adam Kasperek
 4. Leonard Pietruszka
 5. Henryk Wodausz
 6. Andrzej Malinowski
 7. Andrzej Kasiura
 8. Mariusz Konopa

1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie quorum. (12:12:00)

2. Przyjęcie porządku obrad. (12:13:00)

przyjęcie porządku obrad (12:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Adam Kasperek, Sławomir Augustyniak, Mariusz Konopa, Henryk Wodausz, Andrzej Malinowski, Krzysztof Cebula, Leonard Pietruszka, Andrzej Kasiura
 • BRAK GŁOSU(4):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Gerard Cebula, Karol Gregulec, Tomasz Linek

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia. (12:16:00)

przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia (12:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Adam Kasperek, Leonard Pietruszka, Krzysztof Cebula, Mariusz Konopa, Andrzej Malinowski, Henryk Wodausz, Sławomir Augustyniak, Andrzej Kasiura
 • BRAK GŁOSU(4):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Gerard Cebula, Karol Gregulec, Tomasz Linek

Nastąpiła zmiana quorum (12:17:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 9

Do sesji dołączyli radni:

 1. Tomasz Linek
 

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy Zgromadzeniami. (12:17:00)

5. Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach: (12:19:00)

a. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok; (12:19:00)

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok (12:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Sławomir Augustyniak, Mariusz Konopa, Andrzej Kasiura, Henryk Wodausz, Adam Kasperek, Leonard Pietruszka, Andrzej Malinowski, Tomasz Linek, Krzysztof Cebula
 • BRAK GŁOSU(3):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Gerard Cebula, Karol Gregulec

b. zmian w budżecie Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2022 (12:21:00)

w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2022 (12:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Adam Kasperek, Mariusz Konopa, Sławomir Augustyniak, Andrzej Malinowski, Tomasz Linek, Henryk Wodausz, Andrzej Kasiura, Leonard Pietruszka, Krzysztof Cebula
 • BRAK GŁOSU(3):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Gerard Cebula, Karol Gregulec

c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „PROKADO” na lata 2022–2025 (12:24:00)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „PROKADO” na lata 2022–2025 (12:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Adam Kasperek, Andrzej Malinowski, Tomasz Linek, Henryk Wodausz, Krzysztof Cebula, Mariusz Konopa, Andrzej Kasiura, Sławomir Augustyniak, Leonard Pietruszka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Gerard Cebula, Karol Gregulec

d. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków (12:26:00)

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków (12:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Tomasz Linek, Adam Kasperek, Andrzej Malinowski, Henryk Wodausz, Andrzej Kasiura, Krzysztof Cebula, Mariusz Konopa, Sławomir Augustyniak, Leonard Pietruszka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Gerard Cebula, Karol Gregulec

e. uchwały budżetowej Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie na rok 2023; (12:28:00)

w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2023 (12:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Adam Kasperek, Andrzej Malinowski, Leonard Pietruszka, Mariusz Konopa, Krzysztof Cebula, Henryk Wodausz, Tomasz Linek, Andrzej Kasiura, Sławomir Augustyniak
 • BRAK GŁOSU(3):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Gerard Cebula, Karol Gregulec

f. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „PROKADO” na lata 2023–2026. (12:41:00)

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2023-2026 (12:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Adam Kasperek, Mariusz Konopa, Sławomir Augustyniak, Tomasz Linek, Andrzej Malinowski, Henryk Wodausz, Andrzej Kasiura, Leonard Pietruszka, Krzysztof Cebula
 • BRAK GŁOSU(3):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Gerard Cebula, Karol Gregulec

6. Wolne wnioski i zapytania. (12:48:00)

7. Zakończenie obrad. (12:51:00)