Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIX Zgromadzenie Związku Gmin

1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie quorum. (10:31:00)

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2023-06-19 o godz. 10:31:11, a zakończono o godz. 11:02:02 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 9 członków:

 1. Krzysztof Cebula
 2. Katarzyna Gołębiowska-Jarek
 3. Sławomir Augustyniak
 4. Adam Kasperek
 5. Leonard Pietruszka
 6. Henryk Wodausz
 7. Andrzej Malinowski
 8. Tomasz Linek
 9. Mariusz Konopa

2. Przyjęcie porządku obrad. (10:31:00)

Przyjęcie porządku obrad (10:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Krzysztof Cebula, Tomasz Linek, Andrzej Malinowski, Sławomir Augustyniak, Henryk Wodausz, Leonard Pietruszka, Adam Kasperek, Mariusz Konopa, Katarzyna Gołębiowska-Jarek ( głosowała poprzez podniesienie reki),
 • BRAK GŁOSU(3):
  Gerard Cebula, Andrzej Kasiura, Karol Gregulec

Nastąpiła zmiana quorum (10:34:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 10

Do sesji dołączyli radni:

 1. Gerard Cebula
 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia. (10:34:00)

Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia (10:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Leonard Pietruszka, Adam Kasperek, Mariusz Konopa, Andrzej Malinowski, Sławomir Augustyniak, Gerard Cebula, Henryk Wodausz, Tomasz Linek, Krzysztof Cebula, Katarzyna Gołębiowska-Jarek ( głosowała poprzez podniesienie reki),
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kasiura, Karol Gregulec

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy sesjami. (10:36:00)

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Związku Gmin "PROKADO" za 2022 rok. (10:37:00)

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Związku za rok 2022: (10:38:00)

a. omówienie wykonania budżetu za rok 2022, (10:38:00)

b. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wykonania budżetu za 2022 rok. (10:40:00)

Nastąpiła zmiana quorum (10:43:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 11

Do sesji dołączyli radni:

 1. Andrzej Kasiura
 

7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Związku. (10:45:00)

8. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku. (10:46:00)

9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku. (10:50:00)

10. Podjęcie uchwał w sprawach: (10:54:00)

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2022 rok, (10:54:00)

zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2022 rok; (10:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Andrzej Kasiura, Adam Kasperek, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Krzysztof Cebula, Gerard Cebula, Sławomir Augustyniak, Andrzej Malinowski, Henryk Wodausz, Tomasz Linek, Leonard Pietruszka, Mariusz Konopa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Karol Gregulec

b. udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. (10:55:00)

udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok (10:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Adam Kasperek, Leonard Pietruszka, Krzysztof Cebula, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Andrzej Kasiura, Andrzej Malinowski, Gerard Cebula, Mariusz Konopa, Sławomir Augustyniak, Tomasz Linek, Henryk Wodausz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Karol Gregulec

c. zmian w budżecie Związku Gmin „PROKADO” na rok 2023 (10:56:00)

w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2023 (10:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Adam Kasperek, Mariusz Konopa, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Tomasz Linek, Andrzej Kasiura, Henryk Wodausz, Gerard Cebula, Krzysztof Cebula, Andrzej Malinowski, Sławomir Augustyniak, Leonard Pietruszka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Karol Gregulec

d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin „PROKADO” na lata 2023–2026 (10:59:00)

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin „PROKADO” na lata 2023–2026 (11:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Sławomir Augustyniak, Mariusz Konopa, Andrzej Kasiura, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Adam Kasperek, Krzysztof Cebula, Gerard Cebula, Henryk Wodausz, Tomasz Linek, Leonard Pietruszka, Andrzej Malinowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Karol Gregulec

11. Wolne wnioski i zapytania. (11:00:00)

12. Zakończenie obrad. (11:01:00)