Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XX Zgromadzenie Związku Gmin PROKADO

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2023-09-26 o godz. 12:05:05, a zakończono o godz. 13:02:07 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:

 1. Krzysztof Cebula
 2. Sławomir Augustyniak
 3. Adam Kasperek
 4. Gerard Cebula
 5. Henryk Wodausz
 6. Andrzej Malinowski
 7. Andrzej Kasiura
 8. Karol Gregulec
 9. Tomasz Linek
 10. Mariusz Konopa

1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie quorum. - 12:05:00

2. Przyjęcie porządku obrad. - 12:05:00

Nastąpiła zmiana quorum - 12:06:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Katarzyna Gołębiowska-Jarek
 2. Leonard Pietruszka
 

przyjęcie porządku obrad - 12:08:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Karol Gregulec, Andrzej Kasiura, Mariusz Konopa, Andrzej Malinowski, Krzysztof Cebula, Gerard Cebula, Adam Kasperek, Sławomir Augustyniak, Leonard Pietruszka, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Henryk Wodausz, Tomasz Linek

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia. - 12:08:00

przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia - 12:08:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Mariusz Konopa, Adam Kasperek, Andrzej Kasiura, Gerard Cebula, Henryk Wodausz, Andrzej Malinowski, Krzysztof Cebula, Tomasz Linek, Sławomir Augustyniak, Karol Gregulec, Leonard Pietruszka

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy Zgromadzeniami. - 12:09:00

5. Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach: - 12:11:00

a. rozliczenia rozbioru wody na rzecz gmin należących do Związku; - 12:11:00

Głosowanie w sprawie rozliczenia rozbioru wody na rzecz gmin należących do Związku; - 12:21:00

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Krzysztof Cebula, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Karol Gregulec, Andrzej Kasiura, Mariusz Konopa, Andrzej Malinowski, Tomasz Linek, Henryk Wodausz, Gerard Cebula, Leonard Pietruszka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Adam Kasperek, Sławomir Augustyniak

b. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Związkowi Gmin PROKADO oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną i wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg - 12:22:00

Głosowanie w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Związkowi Gmin PROKADO oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną i wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg - 12:45:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Adam Kasperek, Mariusz Konopa, Andrzej Kasiura, Tomasz Linek, Henryk Wodausz, Sławomir Augustyniak, Andrzej Malinowski, Karol Gregulec, Leonard Pietruszka, Krzysztof Cebula, Gerard Cebula, Katarzyna Gołębiowska-Jarek

6. Wolne wnioski i zapytania. - 12:45:00

7. Zakończenie obrad. - 13:01:00