Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXI Zgromadzenie Związku Gmin PROKADO

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2023-12-18 o godz. 12:02:09, a zakończono o godz. 12:34:35 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Krzysztof Cebula
 2. Katarzyna Gołębiowska-Jarek
 3. Sławomir Augustyniak
 4. Adam Kasperek
 5. Gerard Cebula
 6. Leonard Pietruszka
 7. Henryk Wodausz
 8. Andrzej Malinowski
 9. Karol Gregulec
 10. Tomasz Linek
 11. Mariusz Konopa

1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie quorum. - 12:02:00

2. Przyjęcie porządku obrad. - 12:02:00

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad - 12:05:00

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Krzysztof Cebula, Adam Kasperek, Karol Gregulec, Andrzej Malinowski, Sławomir Augustyniak, Henryk Wodausz, Mariusz Konopa, Leonard Pietruszka, Tomasz Linek
 • BRAK GŁOSU (2):
  Gerard Cebula, Andrzej Kasiura

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia. - 12:05:00

Nastąpiła zmiana quorum - 12:06:00

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 12

Do sesji dołączyli radni:

 1. Andrzej Kasiura
 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Zgromadzenia - 12:06:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Karol Gregulec, Adam Kasperek, Leonard Pietruszka, Tomasz Linek, Sławomir Augustyniak, Henryk Wodausz, Andrzej Malinowski, Andrzej Kasiura, Krzysztof Cebula, Mariusz Konopa, Gerard Cebula

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy Zgromadzeniami. - 12:06:00

5. Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawach: - 12:08:00

a. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok; - 12:08:00

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok - 12:11:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Krzysztof Cebula, Adam Kasperek, Leonard Pietruszka, Andrzej Kasiura, Tomasz Linek, Karol Gregulec, Andrzej Malinowski, Sławomir Augustyniak, Mariusz Konopa, Gerard Cebula, Henryk Wodausz

b. ustalenia ceny wody; - 12:11:00

Głosowanie w sprawie ustalenia ceny wody - 12:13:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Adam Kasperek, Andrzej Kasiura, Tomasz Linek, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Andrzej Malinowski, Sławomir Augustyniak, Henryk Wodausz, Krzysztof Cebula, Mariusz Konopa, Karol Gregulec, Leonard Pietruszka, Gerard Cebula

c. uchwały budżetowej Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie na rok 2024; - 12:13:00

Głosowanie w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2024 - 12:27:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Andrzej Kasiura, Gerard Cebula, Karol Gregulec, Krzysztof Cebula, Mariusz Konopa, Andrzej Malinowski, Henryk Wodausz, Leonard Pietruszka, Sławomir Augustyniak, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Adam Kasperek, Tomasz Linek

d. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „PROKADO” na lata 2024–2027. - 12:27:00

Głosowanie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2024-2027 - 12:33:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Karol Gregulec, Gerard Cebula, Henryk Wodausz, Tomasz Linek, Krzysztof Cebula, Andrzej Kasiura, Mariusz Konopa, Leonard Pietruszka, Sławomir Augustyniak, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Andrzej Malinowski, Adam Kasperek

6. Wolne wnioski i zapytania. - 12:34:00

7. Zakończenie obrad. - 12:34:00