Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I Zgromadzenie Związku Gmin z dnia 05.06.2024

PROTOKÓŁ Nr I.2024

z posiedzenia Zgromadzenia ZWIĄZKU GMIN PROKADO

które odbyło się w dniu 5 czerwca 2024 r.

w trybie stacjonarnym

 

I Zgromadzenie Związku Gmin PROKADO otworzył Pan Karol Gregulec o godz. 12:08. Powitał wszystkich przybyłych delegatów. Udział w Zgromadzeniu wzięło 12 delegatów, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania prawomocnych decyzji.

W posiedzeniu wzięli udział:

 1. Krzysztof Cebula
 2. Katarzyna Gołębiowska-Jarek
 3. Sławomir Augustyniak
 4. Adam Kasperek
 5. Gerard Cebula
 6. Leonard Pietruszka
 7. Henryk Wodausz
 8. Andrzej Malinowski
 9. Andrzej Kasiura
 10. Karol Gregulec
 11. Łukasz Jaszkowic
 12. Mariusz Konopa

 

1. Otwarcie posiedzenia - 12:08:00

 

2. Stwierdzenie quorum - 12:09:00

 

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej - 12:09:00

W skład Komisji Skrutacyjnej weszli:

 • Przewodniczący – Andrzej Kasiura
 • Członek              - Leonard Pietruszka
 • Członek             - Gerard Cebula

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej - 12:13:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Andrzej Kasiura, Adam Kasperek, Krzysztof Cebula, Mariusz Konopa, Leonard Pietruszka, Karol Gregulec, Henryk Wodausz, Gerard Cebula, Sławomir Augustyniak, Andrzej Malinowski, Łukasz Jaszkowic

Uchwała Nr I/1/2024 stanowi załącznik do protokołu.

 

4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Związku - 12:13:00

Na Przewodniczącego Zgromadzenia Pan Leonard Pietruszka zaproponował:

 • Pana Krzysztofa Cebulę, który wyraził zgodę.

W głosowaniu tajnym Pan Krzysztof Cebula otrzymał 11 głosów za, 0 przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania w załączeniu.

 

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku - 12:26:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Adam Kasperek, Sławomir Augustyniak, Henryk Wodausz, Andrzej Kasiura, Mariusz Konopa, Andrzej Malinowski, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Łukasz Jaszkowic, Karol Gregulec, Gerard Cebula, Leonard Pietruszka, Krzysztof Cebula

Pan Krzysztof Cebula przejął prowadzenie posiedzenia i podziękował za okazane zaufanie.

Uchwała Nr I/2/2024 stanowi załącznik do protokołu.

 

5. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku - 12:26:00

Na Z-cę Przewodniczącego Zgromadzenia Pan Krzysztof Cebula zaproponował:

 • Panią Katarzynę Gołębiowską-Jarek, która wyraziła zgodę.

W głosowaniu tajnym otrzymała 11 głosów za, 0 przeciw, 1 głos wstrzymujący się i została wybrana na Z-cę Przewodniczącego Zgromadzenia. Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania w załączeniu.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku - 12:35:00

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Adam Kasperek, Andrzej Kasiura, Sławomir Augustyniak, Andrzej Malinowski, Karol Gregulec, Mariusz Konopa, Henryk Wodausz, Krzysztof Cebula, Leonard Pietruszka, Łukasz Jaszkowic, Gerard Cebula
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Uchwała Nr I/3/2024 stanowi załącznik do protokołu

 

6. Wybór Przewodniczącego Zarządu Związku - 12:36:00

Na Przewodniczącego Zarządu Pan Andrzej Kasiura zaproponował Pana Sławomira Augustyniaka, który wyraził zgodę.

Po zamknięciu listy kandydatów przystąpiono do głosowania.

W głosowaniu tajnym Pan Sławomir Augustyniak otrzymał 11 głosów za przy jednym wstrzymującym się. Wobec powyższego większością głosów Pan Sławomir Augustyniak został wybrany na Przewodniczącego Zarządu Związku. Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania w załączeniu.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku - 12:45:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Adam Kasperek, Andrzej Kasiura, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Łukasz Jaszkowic, Sławomir Augustyniak, Henryk Wodausz, Krzysztof Cebula, Andrzej Malinowski, Karol Gregulec, Leonard Pietruszka, Gerard Cebula, Mariusz Konopa

Uchwała Nr I/4/2024 stanowi załącznik do protokołu

 

7. Ustalenie liczby członków Zarządu Związku - 12:45:00

Pan Krzysztof Cebula przystąpił do następnego punktu obrad czyli do ustalenia liczby członków Zarządu.

Rozpoczęła się dyskusja. W jej wyniku ustalono, aby członków zarządu było czterech: Przewodniczący Zarządu, Z-ca i dwóch członków.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Związku Gmin ”PROKADO” - 12:49:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Mariusz Konopa, Andrzej Kasiura, Gerard Cebula, Karol Gregulec, Adam Kasperek, Krzysztof Cebula, Henryk Wodausz, Łukasz Jaszkowic, Andrzej Malinowski, Sławomir Augustyniak, Leonard Pietruszka

Uchwała Nr I/5/2024 stanowi załącznik do protokołu

 

8. Wybór członków Zarządu Związku - 12:49:00

Na członków Zarządu zaproponowano:

 • Pana Adama Kasperka
 • Pana Andrzeja Malinowskiego
 • Pana Karola Gregulec

którzy wyrazili zgodę. W głosowaniu tajnym na członka Zarządu Pan Adam Kasperek otrzymał 11 głosów za, przy jednym wstrzymującym się, Pan Andrzej Malinowski otrzymał 11 głosów za, przy jednym wstrzymującym się i Pan Karol Gregulec otrzymał 12 głosów za.

Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania w załączeniu.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie wyboru członków Zarządu Związku - 13:04:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Sławomir Augustyniak, Gerard Cebula, Leonard Pietruszka, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Andrzej Kasiura, Andrzej Malinowski, Łukasz Jaszkowic, Karol Gregulec, Adam Kasperek, Mariusz Konopa, Krzysztof Cebula, Henryk Wodausz

Uchwała Nr I/6/2024 stanowi załącznik do protokołu

 

9. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku - 13:05:00

Na Z-cę Przewodniczącego Zarządu Pan Leonard Pietruszka zaproponował Pana Adama Kasperka. Innych kandydatów nie zgłoszono.

W głosowaniu tajnym Pan Adam Kasperek otrzymał 11 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty głosowania w załączeniu.

Pan Adam Kasperek podziękował za oddane głosy, zadeklarował ze swej strony pełną chęć współpracy i działanie na rzecz dobra Związku.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Z-cy Przewodniczącego Zarządu - 13:13:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Leonard Pietruszka, Andrzej Malinowski, Andrzej Kasiura, Karol Gregulec, Mariusz Konopa, Łukasz Jaszkowic, Sławomir Augustyniak, Gerard Cebula, Adam Kasperek, Henryk Wodausz, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Krzysztof Cebula

Uchwała Nr I/7/2024 stanowi załącznik do protokołu

 

10. Wybór Komisji Rewizyjnej Związku - 13:13:00

Na członków Komisji Rewizyjnej zaproponowano:

 • Pana Mariusza Konopę, który  wyraził zgodę,
 • Pana Henryka Wodausza, który wyraził zgodę,
 • Pana Gerarda Cebulę, który wyraził zgodę,

Nastąpiło głosowanie na członków Komisji Rewizyjnej. Później ogłoszono przerwę na ukonstytuowanie się Komisji.

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu działania - 13:17:00

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Andrzej Kasiura, Adam Kasperek, Łukasz Jaszkowic, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Andrzej Malinowski, Mariusz Konopa, Krzysztof Cebula, Karol Gregulec, Leonard Pietruszka, Sławomir Augustyniak, Gerard Cebula
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Henryk Wodausz

Uchwała Nr I/8/2024 stanowi załącznik do protokołu

 

11. Przyjęcie protokołu ze Zgromadzenia Związku z dnia 18.12.2023 r - 13:17:00

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Zgromadzenia - 13:18:00

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mariusz Konopa, Andrzej Kasiura, Gerard Cebula, Sławomir Augustyniak, Adam Kasperek, Łukasz Jaszkowic, Leonard Pietruszka, Andrzej Malinowski, Henryk Wodausz, Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Karol Gregulec, Krzysztof Cebula

 

12. Zapytania i wolne wnioski - 13:18:00

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 

13. Zakończenie obrad - 13:19:00

 

Obrady są transmitowane i rejestrowane. Nagranie ze zgromadzenia jest dostępne w archiwum nagrań pod adresem http://bip.prokado.pl/122/archiwum-nagran-z-obrad-zgromadzenia-zwiazku-prokado.html