Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II Zgromadzenie Związku Gmin z dnia 26.06.2024 r.

PROTOKÓŁ Nr II.2024

z posiedzenia Zgromadzenia ZWIĄZKU GMIN PROKADO

które odbyło się w dniu 26 czerwca 2024 r.

w trybie stacjonarnym

 

II Zgromadzenie Związku Gmin PROKADO otworzył Pan Krzysztof Cebula o godz. 12:00. Powitał wszystkich przybyłych delegatów. Udział w Zgromadzeniu wzięło 8 delegatów, co stanowi kworum pozwalające do podejmowania prawomocnych decyzji.

W posiedzeniu wzięli udział:

 1. Krzysztof Cebula
 2. Sławomir Augustyniak
 3. Adam Kasperek
 4. Henryk Wodausz
 5. Andrzej Malinowski
 6. Andrzej Kasiura
 7. Karol Gregulec
 8. Mariusz Konopa

1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie quorum. - 12:00:00

2. Przyjęcie porządku obrad. - 12:01:00

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad - 12:03:00

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Andrzej Kasiura, Karol Gregulec, Adam Kasperek, Sławomir Augustyniak, Andrzej Malinowski, Henryk Wodausz, Mariusz Konopa, Krzysztof Cebula
 • BRAK GŁOSU (4):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Gerard Cebula, Leonard Pietruszka, Łukasz Jaszkowic

 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zgromadzenia. - 12:04:00

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego Zgromadzenia - 12:04:00

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Adam Kasperek, Andrzej Kasiura, Mariusz Konopa, Karol Gregulec, Andrzej Malinowski, Henryk Wodausz, Krzysztof Cebula, Sławomir Augustyniak
 • BRAK GŁOSU (4):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Gerard Cebula, Leonard Pietruszka, Łukasz Jaszkowic

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy sesjami. - 12:04:00

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Związku Gmin "PROKADO" za 2023 rok. - 12:06:00

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu Związku za rok 2023: - 12:08:00

a. omówienie wykonania budżetu za rok 2023, - 12:08:00

b. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wykonania budżetu za 2023 rok. - 12:11:00

7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Związku. - 12:16:00

8. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku. - 12:17:00

9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku. - 12:19:00

10. Podjęcie uchwał w sprawach: - 12:22:00

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2023 rok, - 12:22:00

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2023 rok; - 12:25:00

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Karol Gregulec, Adam Kasperek, Andrzej Malinowski, Henryk Wodausz, Mariusz Konopa, Andrzej Kasiura, Sławomir Augustyniak, Krzysztof Cebula
 • BRAK GŁOSU (4):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Gerard Cebula, Leonard Pietruszka, Łukasz Jaszkowic

Uchwała Nr II/9/2024 stanowi załącznik do protokołu.

 

b. udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. - 12:25:00

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok - 12:26:00

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Andrzej Kasiura, Karol Gregulec, Henryk Wodausz, Andrzej Malinowski, Mariusz Konopa, Krzysztof Cebula, Adam Kasperek, Sławomir Augustyniak
 • BRAK GŁOSU (4):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Gerard Cebula, Leonard Pietruszka, Łukasz Jaszkowic

Uchwała Nr II/10/2024 stanowi załącznik do protokołu.

 

c. zmian w budżecie Związku Gmin „PROKADO” na rok 2024 - 12:27:00

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2024 - 12:29:00

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Sławomir Augustyniak, Andrzej Kasiura, Adam Kasperek, Mariusz Konopa, Andrzej Malinowski, Henryk Wodausz, Karol Gregulec, Krzysztof Cebula
 • BRAK GŁOSU (4):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Gerard Cebula, Leonard Pietruszka, Łukasz Jaszkowic

Uchwała Nr II/11/2024 stanowi załącznik do protokołu.

d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin „PROKADO” na lata 2024–2027 - 12:29:00

Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin „PROKADO” na lata 2024–2027 - 12:31:00

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Adam Kasperek, Krzysztof Cebula, Karol Gregulec, Henryk Wodausz, Andrzej Malinowski, Mariusz Konopa, Andrzej Kasiura, Sławomir Augustyniak
 • BRAK GŁOSU (4):
  Katarzyna Gołębiowska-Jarek, Gerard Cebula, Leonard Pietruszka, Łukasz Jaszkowic

Uchwała Nr II/12/2024 stanowi załącznik do protokołu

11. Wolne wnioski i zapytania. - 12:31:00

12. Zakończenie obrad. - 12:32:00

 

Obrady są transmitowane i rejestrowane. Nagranie ze zgromadzenia jest dostępne w archiwum nagrań pod adresem http://bip.prokado.pl/122/archiwum-nagran-z-obrad-zgromadzenia-zwiazku-prokado.html