Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Działalność Związku

Związek Gmin „PROKADO” powołany został 11 listopada 1993 roku jako związek czterech gmin: Dąbrowa, Komprachcice, Krapkowice, Prószków do realizacji takiego zadania, jakim jest wydobycie i dostarczanie wody dla gmin będących członkami związku.

Związek działa na podstawie uchwalonego statutu w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym.

Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie Związku. W skład Zgromadzenia Związku wchodzi po trzech przedstawicieli z każdej gminy. Obligatoryjnie w skład delegatów wchodzą Wójtowie i Burmistrzowie. Organem wykonawczym jest Zarząd Związku w skład, którego wchodzi po jednym przedstawicielu każdej z gmin uczestników. Zarząd Związku realizuje wszystkie zadania zgodnie z kierunkami ustalonymi przez Zgromadzenie. Zasadniczym zadaniem Związku jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę, a w szczególności właściwa eksploatacja systemu wodociągowego oraz dalsza rozbudowa i modernizacja.

W zakresie dostarczania wody Związek obsługuje ogółem około 40 tys. mieszkańców w gminach będących członkami Związku.

Obecnie głównym zadaniem Związku jest dalsza poprawa funkcjonowania wodociągu oraz zabezpieczenia na wypadek powstania awarii.

Wszystkie zadania, jakie realizuje Związek finansowane są z dochodów uzyskanych ze sprzedaży wody, w ramach własnych posiadanych środków.