Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet i majątek Związku

W związku ze specyfiką oferowanych usług, Związek Gmin Prokado skupia się na dynamicznym i zrównoważonym rozwoju wykorzystywanych technologii. Aby jakość dostarczanej wody była jak najlepsza, infrastruktura jest stale modernizowana i rozbudowywana.

Dzięki takim działaniom – finansowanym przede wszystkim ze środków własnych - aktualny majątek stanowi poniższe zestawienie:

- przepompownia Polska Nowa Wieś
- zbiornik wody wraz z przepompownią w Górkach
- sieć tranzytowa PCV o 315 o łącznej długości 5214 m.b.
- rurociąg PCV o160 o długości 150 m.b. i betonowy o długości 180 m.b.
- ujęcia wody  S-1, S-2, S-3
- wodociąg PCV o 315 o dł. 10,621 m.b.
- zbiornik wody V=2000 m3  z przepompownią
- ogrodzenie terenu zbiornika z przepompownią
- kanalizacja - rurociąg popłuczyn
- droga dojazdowa do zbiornika
- tranzyt PCV o 315 o dł.2752 m.b. Domecko - Chmielowice
- sieć wodociągowa ul. Dworcowa   572 m.b.
- rurociąg - przejście Chmielowice
- tranzyt wodociągowy o 225 dł. 927 m.b. - Źlinice
- obudowa studni S-3 w Zimnicach Małych
- linia kablowa S1 – S3 (wraz z automatyką) o długości 1050 m
- sieć tranzytowa Ø 315 2237mb  i Ø 225 750 m.b. Górki –Domecko
- sieć wodociągowa tranzytowa Ø 300 Źlinice-Prószków zbiornik o dł. 3843,80 m.b.
- sieć wodociągowa tranzytowa Ø 225 Źlinice-Chrząszczyce-Górki o dł. 5 122,50 m.b.
- sieć wodociągowa tranzytowa Ø 110mm Chróścina –Dąbrowa zbiornik o  łącznej długości 2884 m.b.

- sieć wodociągowa tranzytowa Ø 150 mm o długości 867mb Polska Nowa Wieś ul. Lotniskowa;

-  sieć wodociągowa tranzytowa Ø 110mm z miejscowości Sokolniki do Dąbrowy o łącznej długości 1180,5 mb;

- przepompownia wody w Dąbrowie;

-sieć wodociągowa Ø 160 o dł. całkowitej 202,0 i Ø 225 PE o długości 25,0 mb na odcinku Karczów – Narok;

- pompownia wody w Dąbrowie przy ul. Wodociągowej;

- pompownia wody „Ochodze”;

- spięcie studni S-3 z tranzytem do zbiornika Górki;

- sieć wodociągowa Dziekaństwo-Mechnice.

 

Grunty:

- działka   254/9         0.0862 ha;

- działka   254/10       0.0400 ha;

- działka   254/11       0.0400 ha;

- działka   19302        0.0589 ha;

- działka 1198/4         0.6827 ha;

- działka 1412/155     0.0236 ha;

- działka 1127/8         0.0584 ha;

- działka 189/51         0.0743 ha;

- działka 334/1           0.0040 ha;

- działka 416              0.2200 ha;

- działka 254/23         0.0596 ha.