Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Zgromadzenia 2020

PDFuchwała nr VII.30.2020.pdf

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2021-2024

PDFuchwała nr VII.29.2020.pdf

- w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2021

PDFuchwała nr VII.28.2020.pdf

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku na 2021 rok

PDFuchwała nr VII.27.2020.pdf

- w sprawie zmiany uchwały nr I/6/2019 w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin "PROKADO"

PDFuchwała nr VII.26.2020.pdf

- w sprawie wyboru członka Zarządu Związku

PDFuchwała nr VII.25.2020.pdf

- w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

PDFuchwała nr VI.24.2020.pdf

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin "PROKADO" na lata 2020-2023

PDFuchwała nr VI.23.2020.pdf

- w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2020

PDFuchwała nr VI.22.2020.pdf

- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "PROKADO" w tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

PDFuchwała nr VI.21.2020.pdf

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2019 rok